ראיית חשבון של אלוהים
איך, שם למעלה, עושים ראיית חשבון? על מה אתה צריך לשלם? למה לפעמים התשלומים כל כך יקרים ולפעמים סולחים לך? איך להוריד את "הקנסות" ולשלם פחות? ואולי יש דרך בכלל לא לשלם, אלא ליהנות מהחיים, גם כאשר עשינו טעויות גסות?.. כל התשובות בהרצאה הלגנדאירת שעיקמה להרבה אנשים את הראש ויישרה להם את החיים!
3970 ₪
1970 ₪
רכישה באשראי