לקרוא את הספרים של אלי שביט »
אפשר לקרוא את הספרים גם באונליין.אלי הוא הבעלים של יער אלונים פרטי.
בתוך היער הוא בנה את ״כפר שביט״.
להתארח בכפר שביט »